Extreme right spokesperson Juan Guaidó has taken the same position as Washington on the Ukraine crisis. File photo