Venezuelan minister for foreign affairs, Felix Plasencia. Photo via Twitter / @PlasenciaFelix.

Venezuelan minister for foreign affairs, Felix Plasencia. Photo via Twitter / @PlasenciaFelix.