Foreign minister of Honduras, Eduardo Enrique Reina. Photo: Cheme Moya/EFE/File photo.

Foreign minister of Honduras, Eduardo Enrique Reina. Photo: Cheme Moya/EFE/File photo.

Translate »