Former deputy Juan Guaido in a praying photo pose. File photo.

Former deputy Juan Guaido in a praying photo pose. File photo.

Translate »